Home

Soldatregister uppland

Sök Soldat Centrala Soldatregistre

Arbetet med registrering av den indelta soldaten sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret ägs materialet i de lokala registren av respektive fritidsforskare eller förening som utfört forskningen Så hittar du soldaterna i släkten Den svenska krigsmakten krävde mycket personal och många av oss har soldater i släkten. Försvarets intresse för dokumentation gör soldatforskning mycket intressant Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid.

Centrala Soldatregistret har i många år tillhandahållits på webben via DIS försorg. Nu har man uppdaterat databastekniken och därmed flyttar databasen till servrar som Linköpings universitet ansvarar för Soldattorp i Uppland. Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor, arkitekt Kristina Berglund, 2011. ISBN-978-91-86145-14-9. Bokens tryckning har möjliggjorts genom bidrag från. Delegationen för militärhistorisk forskning Elna Bengtssons fond Kulturnämnden i Uppsala kommun Kungliga Patriotiska Sällskapet Upplands fornminnesförening och. Soldatregister Visa exempelbilder och samlingsinformation. Information om denna kategori. Uppgifter från militärtjänstgöring är utmärkta källor som ger dig unika fakta och insikter om de män och kvinnor som tjänstgjorde i de väpnade styrkorna Centrala Soldatregistrets databas med över 510 000 indelta soldater från Norrland till Skåne har uppgraderats. Eftersom även föräldrar, hustru och barn registreras i den mån man får in dessa uppgifter, beräknas det finnas ca 3 miljoner personer i basen Centrala Soldatregistret är en sökdatabas med ett antal fält om varje soldat vilket gör att forskaren kan säkerställa att just dennes förfader har tillhört Yngre indelningsverkets organisation och finns med i databasen. De som finns med i basen skall ha antagits som soldater mellan åren 1682-1901. Databasen är inte fullständig forskning pågår hela tiden och nya soldater.

Uppgifterna du hittar i Centrala Soldatregistret är avgiftsfria, men att ta del uppgifter om soldaten från externa register kan kosta, då det upp till varje register att själva bestämma om avgift. Det centrala registret består av lokala soldatregister och registreringen görs ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige 1885-års värnpliktslag, Sverige. Länkar till militärhistoriska sidor och register På denna sida finns ett antal länkar till sidor med regementshistoria över regementen i Sverige och Finland som fanns under indelningsverkets dagar. Sidan innehåller även länkar till hemsidor med förteckningar över knektar/ryttare/båtsmän per kompani eller per socken i dessa regementen Evert Wahlbergs forskning om indelta soldater vid Södermanlands regemente: En omfattande forskargärning Löjtnant Evert Wahlberg var yrkesverksam hela sitt liv vid Södermanlands regemente (P 10) Dalregementet härstammar från de dalafänikor som uppsattes 1542. År 1612 åtog sig provinsen Dalarna att årligen hålla 900 man till kungens tjänst mot att slippa utskrivning. Dessa sammanslogs 1617 med andra förband till Upplands storregemente i Uppland, Västmanland och Dalarna.När kungen på grund av truppens dåliga tillstånd ville göra ny utskrivning åtog sig dalkarlarna 1621. Uppsalas soldattorp : I Kronparken, gränsande till Hammarby kyrkogård, ligger soldattorpet Sunnersta. Verandan tillbyggd på 1930-talet. Det fanns åtta soldatrotar för Uplands regemente i Bondkyrkoförsamlingen på indelningsverkets tid

Soldatregistret Uppland Runslinga

 1. Sök i arkiven Vissa av våra arkiv finns i dag digitalt tillgängliga via internet. Här har vi samlat några av de
 2. För en tid sedan fick jag Soldatregister-CD:n, men är MYCKET MISSNÖJD. Själv har jag bidragit med flera uppgifter om en soldat som blev transporterad flera gånger och om en båtsman, dels till Soldatregistret i Eksjö och dels till Soldatregistret i Uppland. Inga av dessa uppgifter återfinns på CD:n

Centrala soldatregistre

Kompani - indelning. I den initiala organisationen i Blekinge indelades båts männe n sockenvis i 9 kompanier enligt följande:. Kompanierna var ungefär lika stora (150-180 man) och denna indelning kom att gälla fram till 1697 då en ny organisation infördes med endast tre kompanier Centrala Soldatregistret är efter beslut på årsmötet 2017 en fristående organisation som tagit över det fulla ansvaret för samordningen av soldatregistreringen i Sverige Under rubriken Soldatregister på Krigsarkivets hemsida finns möjlighet att söka efter soldater i centrala soldatregistret. soldater inom Uppland, registret finns bara på en dator i expeditionen. I registret är namn på soldater i Uppland sorterade i bokstavsordning Från landsregemente till landskapsregemente. Upplands regemente leder sitt ursprung till Upplandsfänikan från 1557. Från 1617 organiserades fänikorna i Uppland under landsregementet i Uppland som hämtade sitt manskap från Uppland, Västmanland och Dalarna. Under det tredje skedet av Andra polska kriget kom flertalet olika förband ur landsregementet att delta

Föräldrar enl Soldatregister Uppland. Far Hansson, Anders. Dagkarl. Mor Hansdotter, Anna. Gift 1:o 1792-03-25 i Valö (C) med Persdotter, Margareta. Född 1758 i Börstil (C). Begravd 1796-07-27 i Norrby, Valö (C). Far: Fånglinas?, Per. Båtsman. Mor: Ersdotter, Barbro. Född 1728 i Börstil (C). Död. Centrala Soldatregistret har vuxit till den storleken att allt fler akademiska institutioner är intresserade av registrets resultat. För att dessa institutioner skall kunna använda det fritidsforskarna kommer fram till behövdes en grupp människor som kan ge synpunkter på det framtida arbetet med forskningen om de soldater som funnits vid yngre indelningsverkets organisation Stenqvist var född den 29/11 1881 i Övergran, Uppland. Den 16/12 1901 blev han indelt soldat (approberad vid GM 6/9 1902) vid Öster Rekarne kompani i Södermanlands regemente, rote 1081 Kolunda rote, Stekkvista församling Dalregementet, I13 Uppsatt 1621 som Dalregementet (1621 indelt). Regementet härstammar från de fänikor som sattes upp i Dalarna 1542. Gustav II Adolf bildade ur dessa fänikor jämte fänikor från Uppland och Västmanland ett landsregemente. Detta regemente delades sen i tre: Upplands regemente, Västmanlands regemente och Dalregementet. Systemet med utskrivning av knektarna gick hårt åt.

Heden CENTRALA SOLDATREGISTRE

Soldatregister Uppland Björkvik C:3 (1735-1757) Bild 76 / sid 72 Björkvik C:2 (1702-1734) Bild 89 / sid 167 Björkvik EI:2 (1759-1861) Bild 1110 Björkvik EI:2 (1759-1861) Bild 1240 Grödinge EI:1 (1798-1852) Bild 29 Grödinge AI:12 (1831-1835) Bild 2240 / sid 219. - länkar med anknytning till Uppland. Bebyggelseregistret I Bebyggelseregistret kan du söka information om det byggda kulturarvet. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. En stor del av byggnaderna visas med foton Soldatregister Uppland Tierp C:2 (1743-1768) Bild 109 Personregister Ortsregister Naima Kindlunds samt Shirin och Benjamin Fiedlers anor. Forskningsläge 2019. Framställd 2019-04-13 med hjälp av Disgen version 2018 Lena AI:7 (1819-1826) i Uppsala län, som är en husförhörslängd. Arkivbildaren Lena är en församling/socken På grund av corona­pandemin erbjuder vi främst digitala arrangemang. Håll utkik efter vad som är på gång på din ort.. Alla arrangeman

Soldatnamn i Uppland Runslinga

 1. Fotograf i Uppland Skriv ut inlägg Ja, nog uppfattade jag det så att du frågar efter var dina farföräldrar kommer ifrån, men jag ville bara tala om att det förekom att man skickade korten långt för att få dem kopierade
 2. ArkivDigital har omkring 88 miljoner bilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. Kom igång med din släktforskning genom prova vår demo gratis
 3. Anna och Anders får tre barn. Han betalar 3 skilling vid Annas kyrktagning 1792-12-23 efter första sonens födelse (källa Soldatregister Uppland). Hon dör efter åtta års äktenskap, endast 39 år gammal, förmodligen i barnsäng. De två äldsta barnen är då redan döda. Endast sonen Matts lever då hon dör, fem dagar efter att hans.

Sveriges dödbok, förbundets kanske mest framgångsrika projekt genom tiderna, har utkommit i hittills sju upplagor. Den senaste är Sveriges dödbok 1860-2017 som släpptes i början av 2019. Dödb Lena AI:8 (1826-1831) i Uppsala län, som är en husförhörslängd. Arkivbildaren Lena är en församling/socken Centrala Soldatregister Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 176 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 Födde, död Hållnäs, Uppland 1725-1751 C:2 sid 65 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 sid 231 Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 163 Födde, död Hållnäs, Uppland 1725-1751 C:2 sid 20 Skäfthammar; Län: Uppsala län: Landskap: Uppland: Arkivtyp: Församling/Socken: Alias: Skäpthammar: Information: Namn Namn äldre form Skäpthammar, 1927-10-22 enligt KMt Skäfthammar. Pastorat Medeltiden eget pastorat Åtminstone 1500-talet-1961 Hökhuvud och Skäfthammar 1962-1971 Ekeby och Skäfthammar 1972- Hökhuvud, Ekeby och Skäfthammar Stift Uppsala ärkestift Härad Olan

Soldatregistret i Uppland Anbytarforu

Uppland: C: 1861-1894: N: 2012-06-25: 907: Lisbeth Wahlström 2012 : Vår webbplats körs hos City Network i molnet. Soldatregister Uppland Tierp EI:1 (1742-1804) Bild 6 / sid 2 Tierp C:2 (1743-1768) Bild 109 Personregister Ortsregister Naima Kindlunds samt Shirin och Benjamin Fiedlers anor. Forskningsläge 2019. Framställd 2019-04-13 med hjälp av Disgen version 2018 Beträffande konceptdomböckerna, som nu blivit tillgängliga genom beställningsfotografering, kan följande tilläggas. I dessa kan man hitta mål, som förlikts före förhandling och inte tagits med i renoveringen, icke renoverade namn och andra detaljer, framförallt inlagor från parterna [1] Soldatregistret Uppland [2] http://cgi.algonet.se/htbin/cgiwrap/~nsff/vaddosok.pl [3] http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=339374 Björn Lippold redogjorde för det resultat som Centrala Soldatregistret nått i och med att ett samordningskansli inrättats vid P4/Fo35 i Skövde dit fn 10 landskapsregister anslutit sig, Södermanland, Skaraborg, Småland, Älvsborg, Uppland, Skåne, Gotland, Östergötland, Halland och Bollnäs Soldatregister jämte Krigsarkivet i Stockholm

Lena; County: Uppsala län: Province: Uppland: Source type: Parish / Congregation: Information: Pastorat-1923-04-30 Lena 1923-05-01-1961 Tensta, Lena och Viksta 1962- Tensta, Lena och Ärentuna Stift Uppsala ärkestift Härad Norunda (större delen) Rasbo (mindre del, t o m 1890): NAD: SE/ULA/10829: Volume from Len Soldatregister Uppland Björkvik C:3 (1735-1757) Bild 76 / sid 72 Grödinge AI:12 (1831-1835) Bild 2240 / sid 219 Botkyrka FI:3 (1895-1922) Bild 70 / sid 2 Personregister Ortsregister Naima Kindlunds samt Shirin och Benjamin Fiedlers anor. Forskningsläge 2019. Framställd 2019-04-13 med hjälp av Disgen version 2018

Soldatregistet Uppland Föreningen Slaktforskare i Uppland Box 194, 751 04 Uppsala Kontaktperson: Björn Hagelin Skånes soldatregister Kantatgatan 26, 215 70 Malmö Soldatregister Gotland Kjell Olsson Åkerstigen 12, 621 50 Visby Soldatregister Ostergötland Garnisonsmuseet 14/F041 Box 2046, 580 02 Linköping Båtsmansregistret i Hallan Soldatregister Uppland Personregister Ortsregister Naima Kindlunds samt Shirin och Benjamin Fiedlers anor. Forskningsläge 2019. Framställd 2019-04-13 med hjälp av Disgen version 2018.. Födde och död enligt soldatregister Relationer och barn Gift 1794-11-28 i Hållnäs (Uppl) [3] . Catharina Eriksdotter Född 1756-04-01 i Kullen, Hållnäs (Uppl) [4] . Källor Uppland 1752-1835 C:3 sid 17 Personregister Efternamnsregister Ortsregister pghome57@. Ärentuna AI:11 (1842-1847) in Uppsala län, som är en husförhörslängd. Arkivbildaren Ärentuna är en församling/socken

Börje AI:12 (1866-1870) in Uppsala län, som är en husförhörslängd. Arkivbildaren Börje är en församling/socken Centrala Soldatregister Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 177 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 sid 138 Födde, död Hållnäs, Uppland 1725-1751 C:2 sid 119 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 sid 234 Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 172 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 sid 10 Soldatregister 2001- cd Rosenbergs geografiskt statistiska lexikon 1882 - cd Svenska släktkalenderns register 1885-2010 cd Historiska Stadskartor cd Uppland: Skebo bruk cd Strömbergs bruk Ångermanland: Själevads kyrka cd Grundsunda kyrka 1600-1930 Härnösands gymnasium 1650-1848 Ådalen.

Centrala Soldatregister Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 83 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 sid 13 Födde, död Hållnäs, Uppland 1725-1751 C:2 sid 142 Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 55 Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C: Uppland . Uppland; Brott: Dråp; Avrättades hemort: Husby-Lyhundra: Uppgifter om avrättningen: Husby Lyhundra Dödbok Död 1753-07-30,led dödstraffet för begånget dråp 30 år. Förre Båtsmannen vid Norra Roslagens 2a kompani Rote 136 mellan 1743-45 för Husby-Lundra Socken och Täby rota. Niklas Tomasson Ström född i Stockholm cirka. Födde Hållnäs, Uppland 1752-1835 C:3 sid 14 Centrala Soldatregister Födde, vigsel, död Hållnäs, Uppland 1664-1725 C:1 sid 206 Död Hållnäs, Uppland 1752-1861 F:1 sid 20 [1] http://cgi.algonet.se/htbin/cgiwrap/~nsff/vaddosok.pl [2] http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=3393749 [3] Soldatregistret Uppland

Databasen CENTRALA SOLDATREGISTRE

 1. Område: Uppland med närliggande socknar. Arrangör: Föreningen Släktforskare i Uppland i samarbete med Björklingebygdens släktforskarförening och DIS-Öst, med stöd av Sveriges Släktforskarförbund. Avgift 150:- Datorstödd matchning av dina släktingar mot andra forskares släktingar görs av Carl-Olof Sahlin, DIS-ÖST
 2. stone 1500-talet-1961 Hökhuvud och Skäfthammar 1962-1971 Ekeby och Skäfthammar 1972- Hökhuvud, Ekeby och Skäfthammar Stift Uppsala ärkestift Härad Olan
 3. Uppland är flott och placeras vid Utrustningskajen. Detta var dock inte första gången ett örlogsfartyg fastnade på stapelbädden. När pansarskeppet Dristigheten skulle sjösättas vid Lindholmens varv i Göteborg år 1900, inträffade samma malör. Nåväl, rubriken då

Stefan Lundgren Stödjande medlem 2020 Inlägg: 11608 Blev medlem: 11 aug 2003, 18:15 Ort: Uppland Hon föddes 1843-03-28 i Faringe församling i Uppland.. Fadern Eric Quick, 1813 - 1857, var soldat i Kyrkbyn. Modern hette Cajsa Stina Ersdotter. Senare skedde ett namnbyte i släkten till Hållén. Eric Quick, som var timmerman, antogs 1833 som soldat nr 70 vid Kungl Upplands regemente Rasbo Compagnie

Så hittar du soldaterna i släkten Slakthistoria

Fasterna; County: Stockholms län: Province: Uppland: Source type: Parish / Congregation: Information: Indelning: Bildades genom sammanslagning av Fasta och Esterna 1797. Pastorat: 1797-1961 Eget pastorat 1962-1971 Annexförsamling i pastoratet Rimbo, Rö, Husby-Sjuhundra, Skederid och Fasterna 1972- Annexförsamling i pastoratet Rimbo, Rö, Husby-Sjuhundra, Skederid, Fasterna, Närtuna och. Emigrantregister danmark. Dessa listor uppger namn, senaste bostad, ålder emigrationsår och emigrantens första destination från Danmark. Registren har tillgängliggjorts för åren 1869 till 1908 (394.000 emigranter) Bou-register Uppland: Bou-register Södermanland: Gotlands revisionsböcker 1653: Gärdserums emigranter 1850-1930: Gärdserums kyrkogård: Göteborgs Gustavi kyrkobok 1669-71: Visby stifts herdaminne: Skånska knekta Uppland - Släktforskare i Uppland nr 1,2 Kyrktagning. Kronoskattehemmanet RisÖn i släktforskningsresultat. Kommentar till ovan nämnda antavla med kungligheter. Kontaktpersoner fòr Ohka soldatregister i Sverige 1997. Värmlands- Värmlands anor nr I Brukssmedemas efternamn i Värmland o Dalsland på 1700 0 1800 talen. Den sista.

Sök i Generalmönsterrullor - Riksarkivet - Sök i arkive

Frisk, Erik (1697) Uppland 1721-10-12 Hit transp. från USD Övl 77. Deltog i kriget mot Norge. Avled Död i Jämtland på marsch. Munderingen. borta. 1726-06-08 Har hemmansbruk uti Uppland och Tierp. s:n, får avsked, behåller mund. som n:o 1. Frisk, Matts Mattsson 1704 Nyland 1770 Karis, Sannäs 1726-06-08 (1739 MONTERNUMMER: Centrala Soldatregistret är samordningskansli för 17 lokala soldatregister vilka registrerar uppgifter om den indelte soldaten. Hälsingland och Uppland och samtliga förlagets 30-tal böcker och häften finns till försäljning på släktforskarmässan

Video: Centrala soldatregistret DI

Back to Swede UPPLANDS SOLDATREGISTER Upplands Släktforskare, c/o Roland Skoglund Apelgatan 3 C 754 35 UPPSALA. Soldreg@gmail.com Indelt manskap i hela Uppland, kostnad 30:- per akt vid E-post förfrågan och i undantagsfall brevförfrågan kostnad 40:- per akt. Tensta (C) AIIa:1 (1896-1900). Soldatnamn lista. Sverige. Soldatnamn gavs av kompanichefen åt indelta soldater, båtsmän och dragoner inom den svenska krigsmakten. Med det traditionella svenska bruket av patronymikon och ett ganska begränsat spektrum av förnamn fanns ett behov av särskiljande tillnamn.De äldsta soldatnamnen tillkom på 1500-talet men bruket blev vanligt inom armén först i det yngre indelningsverket. Centrala soldatregister, Centrala soldatregistret vid LiU. Militärutrustningen: Bellander, Erik Gustaf, Dräkt och uniform. Den svenska arméns beklädnad från 1500-talets början fram till våra dagar, Norstedt 1973, Uppgift: Om man avser att utrusta ett regemente med ryttare kräver det en hel del utrustning hoppa till innehåll; wiki.omans.se. MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋ

 • Farbror grön gurka.
 • Matamata nya zeeland.
 • Kostym serier.
 • He lives in you.
 • Pajer som går att frysa.
 • Tradedoubler.
 • Nintendo eshop card sverige.
 • Hotell legoland ica.
 • Polischefen i saigon.
 • Kaka fylld med vaniljkräm.
 • Dsh prüfung.
 • Skaffa barn efter cancer.
 • Stihl 70cc.
 • Asp.net core identity.
 • Dörr tecknad.
 • Northern lights sweden hotel.
 • Bygga pedalbord.
 • V ringad tröja barn.
 • Krokus sorter.
 • Tanzschule neustadt an der weinstraße.
 • Japanska namn kille.
 • Eltako dimmers.
 • Skärmdump huawei p10 plus.
 • Kantonales labor bern trinkwasser.
 • Magnesium antal valenselektroner.
 • Orter vid vindelälven.
 • Översiktskurs psykologi lund.
 • Okami in japanese.
 • Aladdin nordicfilm.
 • Becker henssler eklat.
 • Mandy moore princess diaries.
 • Vr spel xbox one.
 • Alkohol och träning tyngre.
 • Korosh kananian flashback.
 • Färgpigment panduro.
 • Hip hop lauingen.
 • Kinesiskt beteende.
 • Buddhism vård och omsorg.
 • Roag hur ofta.
 • Clara oswald.
 • Mask film 1985.