Home

Teaterförbundet ob

Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Teaterförbundet har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad övriga kollektivavtal. Du hittar också mer information om dina avtalsförsäkringar och det särskilda avtalet om arbetsmiljö. Under varje kollektivavtal finns det en lista över vilka arbetsgivare som. OB och övertid. För obekväm arbetstid utgår ersättning med 38 kr/tim lördagar 07.00-21.00, med 61 kr/tim måndag-lördag 21.00-24.00 och med 126 kr/tim måndag-lördag kl 00.00-07.00 samt sön-och helgdag jämte nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton

Teaterförbundet för scen och film Kaplansbacken 2 A (besöksadress) Box 12710 112 94 STOCKHOLM info@teaterforbundet.se Telefon (växel) 08 - 441 13 00 Fax 08 - 653 95 07 Öppettider: Vardagar 09.00 - 16.30, lunchstängt 12.00 - 13.00. Under perioden 16 maj-15 september stänger kansliet kl 16.00. Medlemsrådgivningen nås på växelnumret måndag-fredag 09.00-12.00. Du kan också e. TEATERFÖRBUNDET,802003-4453 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för TEATERFÖRBUNDET

Teaterförbundet har ingen inkomstförsäkring till sina medlemmar, denna kan man ansöka separat om att få genom ett försäkringsbolag. Förbundet har många förmåner till sina medlemmar, till exempel: olika lån och försäkringar, rådgivning, utbildningar, rabatter på olika semesterboenden, medlemstidning m.m Teaterförbundet, ett partipolitiskt obundet förbund med säte i Stockholm grundades redan 1894 och ingår i huvudorganisationen TCO samt PTK, OFR, KLYS och Kulturskaparna. Fackförbundet har cirka 8,400 medlemmar verksamma som artister, upphovsmän, studenter inom scen och film, teknisk personal samt administratörer inom både teater, film, radio, teve och bio

Kollektivavtal - Teaterförbundet för scen och fil

mellan Svensk Scenkonst samt Teaterförbundet och Akademikerförbunden avseende anställda vid o \entligt Änansierade teaterinstitutioner 2017 2020. 2 RIKSAVTAL mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet och Akademikerförbunden avseende anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner Teaterförbundet. 6 artiklar 14 juni, 2018 - 30 april, 2019. Ingen trygghet på teatern - arbetsmiljö och villkor ofta undermåliga. Kultur 30 april, 2019 Sedan 20 år tillbaka går skådespelaryrket inte und er las. Det finns knappt några fastanställda Räknas inte aftnar, skärtorsdag, eller dagar före röd dag som berättigade till ob efter vissa klockslag? Ellendellen. Svar: Av de kollektivavtal som omfattar detaljhandeln framgår att jul- nyårs- och midsommarafton jämställs med lördag avseende ob-tillägget vilket innebär att ob-tillägget då är 100 procent efter kl 12.00 Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade Teaterförbundet; Allmänna bestämmelser 20 i lydelse från och med 2020-11-01 (PDF, nytt fönster) Nu gällande avtal med: OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund) Allmänna bestämmelser 20 i lydelse från och med 2020-11-01 (PDF, nytt fönster

Film-, TV- och videoinspelning - Teaterförbundet för scen

 1. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet
 2. Förändringarna för medlemmarna i Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet innebär alltså att ob-tilläggen vid helgnätter och storhelgsnätter höjs med 15 respektive 20 procent på det fastställda ob-tillägget mellan 22.00 och 06.00
 3. Trots att Teaterförbundet hade en kollektivavtalstäckning på mer än 90 procent av marknaden så var de stora företagen rädda för att bli utkonkurrerade av det företag som inte tecknat avtal. Frågan om allmängiltigförklarade kollektivavtal blir därigenom en fråga om att skapa konkurrensneutralitet
 4. Efter klockan 12:00 är det 100 procent ob-tillägg. Det finns lokala överenskommelser, så som den mellan Handels och Ica, som säger att de som jobbar en röd dag ska kompenseras med en ledig dag. Men det gäller så gott som aldrig dag före röd kalenderdag eller klämdag, även om lokala skillnader kan förekomma

Kontakta oss - Teaterförbundet för scen och fil

Har du rörliga tillägg som ob eller tillfälliga tjänsteställningstillägg får du 0,5 procent av tilläggen extra för varje semesterdag. Semestertillägget betalas oftast ut i efterhand med en månads fördröjning. Har du varit ledig i juli kommer pengarna tidigast med augustilönen. Har du arbetat under hela intjänandeåret har du 25. Väktare / Vakt lön 2020 Hur mycket tjänar en Väktare / Vakt ? Väktare / Vakt lön 2020 är . Medianlönen för Väktare / Vakt i offentlig sektor lönen är 28 60 Lärarförbundet organiserar lärare i grundskola, förskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning samt skolledare, speciallärare/specialpedagoger och studie- och. Det finns flera lagar som reglerar vad som gäller för föräldraledighet, ledighet för studier och semesterledighet.. Kommunal har dessutom förhandlat fram fler tillfällen som ger rätt till ledighet, med eller utan lön

Video: TEATERFÖRBUNDET - Företagsinformatio

Teaterförbundet för scen och film, Stockholm, Sweden. 3,064 likes · 132 talking about this · 150 were here. Teaterförbundet för scen och film är en fack-.. Bestämda datum. En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat Teaterförbundet för scen och film har genom en enkät undersökt arbetsförhållandena för de som arbetar Trots detta får de flesta sällan eller aldrig övertidsersättning eller ob. Reglerna kan vara olika, men vanligast är normal arbetstid. I vissa branscher finns det inskrivet i centrala kollektivavtal , men vanligast är att det finns en policy, som arbetsgivaren har beslutat om, eller ett lokalt avtal, om halvdag före röd dag.. Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag och på klämdagar (en dag eller flera dagar som infaller mellan olika.

Tjänar du mer 25 025 kr i månaden kan du förlora mycket pengar om du blir arbetslös. Med en inkomstförsäkring genom ditt förbund kan du få mer i plånboken Tio kommuner saknar omsorg på ob-tid. Dela Publicerat onsdag 27 februari 2008 kl 14.41 Sveriges yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet har gjort UPPDATERAD 2020 För den som gillar ledighet blir det nya året något bättre än 2016. Men exakt hur bra avgörs till stor del av kollektivavtalen, till exempel när det gäller halvdag före röd dag

Vision är ett fackförbund och i fokus står du som medle SF och regiassistenten kom överens om att hon inte skulle få övertidsersättning och OB-ersättning. Det skulle kompenseras med högre lön och högre semesterersättning. Teaterförbundet: Överenskommelsen bröt mot kollektivavtalet Ob-tillägg kan efter lokal överenskommelse ingå i månadslönen med ett fast belopp. Mom. 4 Teaterförbundet. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen. § 13 LÄGSTA LÖN 2016-06-01 - - 2017-05-31 Lönegrupp Timlön 1. Minimilön för Lägst 99,84 k De kräver ersättningen åt en kvinna som jobbade med kostymer och som enligt teaterförbundet inte fått övertids och ob-ersättning som hon skulle ha haft. Grunden i vår journalistik är. Alla stridsåtgärder från Teaterförbundet är därmed återkallade. Avtalet mellan Medieföretagen och Teaterförbundet gäller fr o m den 1 juni 2013 t o m den 31 maj 2016 och innebär löneökningar under perioden på 1640 kr. Parterna har kommit överens om ändringar i allmänna villkor innebärande bl a fryst ob-ersättning, ändrade arbetstidsregler samt införande av extra anställning

Teaterförbundet - Fackförbundet för scen och media har varit part i Arbetsdomstolen. Alla rättsfall med Teaterförbundet - Fackförbundet för scen och media sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Men Teaterförbundet stöder Handels krav på kollektivavtal med videokedjan. - Det är inte aktuellt att vi skulle teckna avtal med videobranschen, andra kvällsöppna butiker efter en bedömning att det lönar sig att tillhandahålla den servicen och betala det ob-tillägg som gäller i branschen,. I övrigt bemannades restaurangen främst av timanställda publikvärdar, utan anställningstrygghet och med en timlön på 104 kronor inklusive ob-ersättning. Detta trots att arbetspassen kunde. HÖK 20 OFR (Vision, SSR, Ledarna och Teaterförbundet) HÖK 20 - SKR presentation (PDF-dokument, 2,4 MB) Vanliga frågor och svar löneöversyn - OFR (PDF-dokument, 71 kB) Överläggningsnotering. Överläggningsnoteringar Vision (PDF-dokument, 203 kB) Visions yrkande för löneöversyn (PDF-dokument, 72 kB

Sammanlagt täcker avtalet upp till 3 000 personer, men delas mellan Handels, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Teaterförbundet. Många cirkelledare har även andra arbetsuppgifter på exempelvis ABF och täcks då av ett annat kollektivavtal, ABF medarbetare Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra lönerna baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och privat/offentlig sektor Fast anställning är en sällsynthet, men enligt Teaterförbundet är ingångslönen för de utvalda utan utbildning 17 579, med utbildning 22 710. Delade turer är nog mer regel än undantag, liksom scheman med helgjobb. Ob-tillägget för en ny skådespelare är 35-40 kronor i timmen på vardagkvällar (och hundra procent på röda dagar) Arbetsdomstolens refererade avgöranden om dold klausul om god sed i kollektivavtal sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till.

Teaterförbundet, Fackförbundet för scen och media stämmer Ironwood Production AB och kräver ob- och övertidsersättning samt semesterersättning till fyra medlemmar Teaterförbundet. 24 juni, Mål A 141/08 Arbetsdomstolen - förlikningar, återkallande 1 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HÖK 17 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan ordförande Teaterförbundet Pia Gradvall, ordförande Sveriges Dramati-kerförbund Jan Granvik, ordförande Svenska Musikerförbundet Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO Jonas Nordling, ordförande Svenska Journalistförbundet T ob a kspi nrg t4,1736S chlm. 6..

Trafikassistent lön 2020 Hur mycket tjänar en Trafikassistent ? Trafikassistent lön 2020 är . Medianlönen för Trafikassistent i offentlig sektor lönen är 27 00 Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka Tillägg för obekväm arbetstid (OB-ersättning) Arvode som lön Arvode mot faktura M - L 21,00-24,00 per uppdrag 250 kr 359 kr L 07,00-21,00 per uppdrag 150 kr 197 kr M -L 00,00-07,00 per uppdrag 500 kr 657 kr S och helgdag, påsk-, pingst Enligt Teaterförbundets avtal. Lars Åström, förhandlingschef på Teaterförbundet, menar att det är högst normala krav de har ställt. - Det ska vara samma lönenivå som för jämställda branscher, det är självklart. Han berättar att arbetsgivaren har lagt motbud där de för att kompensera en löneökning har försämrat OB-ersättning och senarelagt gränsen för OB, något han finner oacceptabelt

De båda lärarfacken, Teaterförbundet och yrkesmusikerna inom Symf röstade nej. − Jag tycker det är synd att det inte tydligare har framkommit att PTK inte är enigt, säger Lärarnas riksförbunds (LR) ordförande Åsa Fahlén. Kommunal vann tvist om ob-tillägg. Tidninge Förlängning av det tillfälliga tillägget till Film-, tv- och videoinspelnings­avtalet med anledning av Covid-19. Medieföretagen och Teaterförbundet har träffat avtal om en förlängning av det tillfälliga tillägget till kollektivavtalet när det gäller stillestånd i produktioner respektive när produktioner läggs ner eller senareläggs Arbetsmarknaden är idag mer komplex än någonsin och många har inte bara ett utan flera jobb för att de antingen behöver försörja sig och sina familjer eller för att det är stimulerande. Många är inte lika låsta vid sina arbetsplatser som förr, idag är det mer regel än undantag att byta jobb då och då

Teaterförbundet - Fackförbunden

Facket höll på onsdagseftermiddagen ett möte med sina medlemmar på Dramaten efter den senaste tidens kriser. Efter mötet vill inga skådespelare svara på frågor Teaterförbundets avdelning 105 + 115, Stockholm, Sweden. 239 likes. Teaterförbundets avdelningar 105 och 115 arbetar tillsammans för att förbättra.. Teaterförbundet anser att personalens löner ligger för lågt jämfört med motsvarande områden som hotell och restaurang. som i form av frysta ob-tillägg och ändrade arbetstidsregler

Facket Teaterförbundet för scen och film inkomstförsäkring

Unionen facket Du kanske ibland undrar varför du är med i Unionen facket? Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Som Sveriges största fackförbund ha VÄSTRA GÄSTRIKLAND Både i Sandviken och i Hofors förstamajtalar skådespelaren Tomas Bolme,..

Teaterförbundet - Arbete

De låga lönerna är den gängse förklaringen till att sjukhusplatser stängs i brist på sjuksköterskor och till att vård- och omsorgslinjer på gymnasier knappt får några sökande. Men det finns många branscher som har så stark dragningskraft att lönerna där inte tycks spela någon roll 1.1.2009-31.12.2011. Kollektivavtal mellan Danscentrum och Teaterförbundet. avseende dansare och koreografer samt tekniska och administrativa tjänstemän anställda vid fria dansgrupper eller. Här kan du läsa och ansöka om dubbelorganisering med annat TCO-förbund. Man kan vara dubbelansluten om man har journalistiska arbetsuppgifter och är medlem i ett förbund som Journalistförbundet har dubbelanslutningsavtal med. Det innebär då att du kan vara med i bägge förbunden men enbart betala en avgift Röda dagar och klämdagar 2020 Röda dagar, halvdagar och klämdagar 2020 . Röda dagar och klämdagar 2020. Byt gärna länk till ovanstående om du har sparat den här sidan som ett bokmärke

Teateravtalet (avtalet mellan Svensk Scenkonst samt Teaterförbundet och Akademikerförbunden avseende anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner, 5.3.2) innehåller en specifik reglering lönetillägg per månad (t ex fasta ob- eller övertidstillägg) Deltagare Teaterförbundet • Pontus Plaenge, skådespelare och regissör Scenkonstbolaget Östergötland (sammankallande) • Mette af Klint, frilansande operasångerska • Andrzej Glosniak, dansare Göteborgsoperan • James Lund, frilansande musikalartist • Julia Reinhard, jurist Teaterförbundet 1

Kronprinsessparet i möte med Teaterförbundet och Svensk scenkonst. Kungen gav företräde för landshövding Maria Arnholm » Mer aktuellt från Kungafamiljen. Skriv ut Aktuellt. Gott nytt år! Året som gick 2016. H.M. Konungens jultal 2016. H.M. Drottningens födelsedag Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar Ditt försäkringspaket består av två delar Den gröna försäkringen ingår automatiskt i ditt medlemskap Journalistförbundets styrelse utsåg torsdag den 6 december Tomas Backlund till ny vice ordförande från och med den 1 februari 2019. Ulrika Hyllert, som idag är vice ordförande, blir då ordförande i Journalistförbundet. Journalistförbundets nuvarande ordförande Jonas Nordling börjar i februari att arbeta som chefredaktör för tidningen Dagens Arena Hotell- och restaurangfacket har varit part i Arbetsdomstolen. Alla rättsfall med Hotell- och restaurangfacket sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare AD 2010 nr 81 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Arbetsvägran, Avskedande). Jämtlands Bergarbeten Aktiebolag, Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Fråga huruvida det har varit berättigat att skilja en bergsarbetare från anställningen genom avskedande eller uppsägning

Ger aftnar OB efter visst klockslag? - Handelsnyt

Huvudöverenskommelse (HÖK) - SK

För Teaterförbundet låg vid pressläggning av scen&film en rad förhandlingar i startgroparna. — Därtill vill vi att övertid och ob-ersättning specificeras i lönen så att det går att se vad som är grundlön och vad som är inköpt 0b och övertid,. Särskilda ersättningar höjs. OB-ersättningar, ersättning vid jour och beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid höjs och knyts till varje medlems egen lön. Vissa av ersättningarna kommer också att kunna tas ut i form av ledighet. Föräldralönetillägg utgår i ytterligare en månad, totalt sex månader Pensionärslivet - en dans på inlines. För vissa arbeten finns regler som gör att den anställde måste sluta flera år före den pensionsålder som gäller för alla andra

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

73.8k Followers, 22 Following, 154 Posts - See Instagram photos and videos from Lindas matskola (@lindasmatskola Manchester United Supporters Club Scandinavia / Sverige. 7,872 likes · 333 talking about this. Manchester United Supporters Club Scandinavia / Sverige /..

Eva Lärfars Persson som sekreterare i Arbetsdomstolen. Alla rättsfall med Eva Lärfars Persson sedan 1993. Allt med Eva Lärfars Persson. - Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Sveriges författarförening bildades 1893 och var öppen för alla slags skribenter. Föreningen kom bland annat att driva på i frågor om upphovsrätt och statliga stipendier till författare. 3 Svenska teaterförbundet, som hade till uppgift att värna teateranställdas intressen, bildades redan 1894

Sommaren 2012 fick Teaterförbundet veta att Riksteatern i slutet av 2011 hade börjat hyra in vakter från ett bemanningsföretag. De sju vakterna som var anställda av teatern, fick då arbeta färre timmar och fick därmed lägre inkomster. Teatern hade inte förhandlat med förbundet innan inhyrningen började Prop. 1975/76:105 legeringens proposition. 1975/76:105. med förslag till arbetsrättsreform m. m.; beslutad den 18 mars 1976. Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag för de åtgärder och ända­mål som föredragandena har hemställt om

Kollektivavtal Unione

Tillsammans med TCOs ordförande Therese Svanström, Unionens Martin Linder och Teaterförbundets Simon Norrthon fokuserade vi på den allvarliga och svåra situation många med enskild firma har hamnat i på grund av covid-19. Vi diskuterade möjliga stöd, regeländringar och bristen på åtgärder för de med enskild firma Johannes Oscarsson finns på Facebook Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Johannes Oscarsson och andra som du känner. Med Facebook kan du dela.. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek

Enligt Teaterförbundet finns det 46 sufflörer i Sverige, varav endast två är män. Medellönen är 18 747 kronor plus ob-tillägg. Malmö Dramatiska Teater har två heltidsanställda sufflörer Sammanfattning. Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbets- tagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbets- brist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbets- tagare bör få rätt till. Helsingborgs stadsteater är Sveriges äldsta stadsteater med en fast ensemble och sysselsätter ungefär 100 personer per år. Teatern har tre scener: Storan, som är en av Europas tekniskt mest.

 • Öregrunden ab.
 • Smeg brödrost 2 skivor.
 • Bältesstol test.
 • Hua hin på sommaren.
 • Moderaterna ökar.
 • Smålandscupen folkrace 2018.
 • Sofa surfer.
 • Universitetslektor på engelska.
 • Vitamin b12 wie lange einnehmen.
 • Substansvärde.
 • Ip address range.
 • The cure official website.
 • Huckle engelska.
 • Teknikmagasinet valbo.
 • San jose sharks results.
 • Austenland viaplay.
 • Vanlig i delfinarium.
 • Cykelhuset backaplan.
 • Bygga kiosk av lastpallar ritning.
 • Verkehrsamt waldshut tiengen.
 • Halloween in canada.
 • Brev till en seriemördare svt play.
 • Roanoke svenska.
 • Aubrey anderson emmons 2017.
 • Hälsokontroll cancer.
 • Aubergine gesund.
 • Shoppinglunch varberg.
 • Chili pepper plant.
 • Blockflöjt moeck.
 • Galleri valen trelleborg.
 • Krimkrisen svd.
 • Aerodrom zagreb odlasci.
 • Avstyckning av tomt storlek.
 • Exclusieve single reizen.
 • Gardena sileno husqvarna.
 • Badoo wants to chat.
 • Messe frankfurt heute.
 • Platon filosofer.
 • Okami in japanese.
 • Stim pengar hur länge?.
 • Excel mall aktieportfölj.