Home

Statistik världen

Statistik - Globali

Statistik. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer! Läs me

Världskol

Bekräftade fall globalt — Folkhälsomyndighete

Självmordsstatistik bygger på inrapporterade data över vilka dödsfall som varit självmord.Då det i många fall inte är entydigt när ett dödsfall är ett självmord är det en stor osäkerhet i validiteten i materialet. Då det dessutom finns kulturella skillnader mellan länder när dödsfall klassas och rapporteras som självmord, så är talen mellan länder i många fall inte. Sverige ligger i den absoluta botten av FN:s statistik över antalet våldtäkter. Bara i det lilla afrikanska landet Lesotho anmäls fler våldtäkter än här För världens coronasiffror håller vi koll på Worldometers tracker och också andra erkända trackers och verktyg med diagram, kurvor och bilder som visar senaste utvecklingen för utbrottet och dess spridning. Vårt team jobbar hårt på att hitta den bästa sajten med live coronakarta Statistik. BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Årets publiceringsdatum finns att se under Filer nedan Statistik visar också att en positiv utveckling på den afrikanska kontinenten är möjlig. Etiopien tillhörde förut ett av de länderna med högst andel barnäktenskap i världen. Men de senaste tio åren har förekomsten av barnäktenskap sjunkit med en tredjedel (1)

Redan i mars lade forskare på Johns Hopkinsuniversitetet i Baltimore i USA upp en karta på nätet där man kunde följa hur coronaviruset spred sig från Kina och ut över världen. Kartan baseras på data från den amerikanska hälsomyndigheten Centers for disease control and prevention, CDC, och från Världshälsoorganisationen, WHO Pandemin med det nya coronaviruset fortsätter att sprida sig. Här samlar vi grafik och de senaste siffrorna om covid-19:s utbredning i Sverige och världen. All statistik på denna grafiksida. Information om coronaviruset och covid-19 i Sverige med statistik över smittspridning m.m

Sverige Coronavirus (COVID-19) - Grafer, kartor, diagram

Snabba fakta. Döda i Sverige. Senast uppdaterad: 2020-08-31 Under 2000-talet har ungefär 90 000 personer dött varje år, med en topp år 2002 då drygt 95 000 avled. År 2019 dog färre än 89 000 personer, vilket är det lägsta antalet döda under ett enskilt år sedan 1977 Se kartor, statistik och nyheter för områden som har drabbats av covid-19 på Google Nyhete Här presenteras statistik över suicid i Sverige, i respektive län och i Stockholms län samt antal självmordsförsök i Sverige och Stockholms län. Statistiken grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister, patientregistret samt WHO Mortality Database Här hittar du både officiell statistik och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Öppna data. Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Öppna data är datamängder som är tillgängliga för alla att använda utan hinder i den

Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp. Beroende på vad man undersöker kan grupp vara ett lands hela befolkning, befolkningen uppdelad på kön (manlig respektive kvinnlig medellivslängd), bostadsort (glesbygd, tätort), etnisk grupp, yrke och så vidare 140 miljoner tjejer och kvinnor världen över beräknas vara könsstympade. Runt 38 000 könstympade tjejer och kvinnor bor i Sverige. Ungefär 7 000 av dem är under 18 år. Kränkningar och trakasserier. Mer än fyra gånger så många tjejer som killar utsattes för stalkning 2018 (upprepade trakasserier, hot och förföljelse) Världens ledare har enats om åtgärder för att förhindra klimatförändringen genom att skriva på ett omfattande avtal, Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer Den officiella statistikens avvändbarhet för internationella jämförelser beror till stor del på vad statistiken skall användas till. Generellt sett är jämförelser av brottsnivå svårare än jämförelser av brottslighetens utveckling. 1998 års regleringsbrev gav Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppgift att utforma den officiell Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun

Artiklar statistik 2018. 69 procent överlever cancer. Cancersjukdomar som för några decennier sedan oftast innebar död inom några år har i dag en god prognos. Läs mer. 63 000 fick cancerbesked. Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked Statistik om Övervikt Övervikt i världen. 1.600.000.000 människor över 15 år gamla i världen är överviktiga. 400.000.000 lider av fetma. WHO förutspår att denna siffra kommer växa med drygt 40% till år 2015 och då kommer 2.300.000.000 människor vara överviktiga och 700.000.000 kommer lida av fetma Sedan 1990 har fattigdomen i världen minskat dramatiskt till följd av stark ekonomisk tillväxt och stigande välstånd. Trots framstegen lever fortfarande över 700 miljoner människor under gränsen för extrem fattigdom och många utmaningar kvarstår för att utrota den Tillförlitlig statistik över antalet djur som används i hela världen finns dessvärre inte. Brittiska Dr Hadwen Trust och BUAV har gjort försök att estimera antalet djur, baserat på de statistikuppgifter som fanns tillgängliga 2005. Endast 21% av de totalt 142 länder i världen där det utförs djurförsök, samlade in statistik

BNP per invånar

 1. Statistik Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis
 2. Källor. All data på coronastats.se är hämtad från Johns Hopkins University, samt statistik från WHO och Folkhälsomyndigheten. Att tänka på kring de uppgifter som lämnas är att det handlar om personer som testats för coronaviruset och bekräftats vara smittade
 3. Coronaviruset har spridit sig till närmare 30 länder världen över. På bilden väntar en sydkoreansk turist på att få flyga hem från Israel. Foto: Ariel Schalit/AP/TT Aktivera Talande Webb. Idrottsevenemang som ställs in, resenärer som sätts i karantän och allt fler länder som bekräftar coronafall. Så här är virusläget i världen
Världens länder i förhållande till deras befolkning

Interaktiv covid-19-karta ger aktuellt läge i världen. 5 mars 2020. Johns Hopkins-universitet i USA har skapat en ständigt uppdaterad interaktiv karta som följer utvecklingen av det nya coronavirusets utbredning. I takt med att antalet fall smittade av det nya coronaviruset, sars-cov2, ökar så ökar även oron Statistik kan se skrämmande ut; 1 av 4 personer i världen har inte en toalett. 1 av 10 har inte rent vatten. Men tack vare stöd från människor som dig har vi redan kunnat nå miljontals människor på några av världens mest utsatta platser - och vi kommer inte sluta Internationell statistik. Enligt FN sker upp till 5 000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort. 10 00 fall av hedersmord dokumenteras årligen bara i Pakistan. Mer än 135 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för könsstympning, och två miljoner flickor och kvinnor riskerar att utsättas för könsstympning varje år

Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem Av världens 70,8 miljoner människor på flykt beräknas 25,9 miljoner tvingats fly från sitt hemland. 4 De flesta av dessa flyktingar flydde till grannländer eller någon annanstans i deras omedelbara region. 2018 väntade 3,5 miljoner människor på sin asylansökan. 1,7 miljoner människor lämnade in en asylansökan samma år. 2017 återvände nästan 2,9 miljoner till sina hem varav. ¹). Resultaten för utsatthet 2006-2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. ²). De två frågorna om tvång och utnyttjande av försvarslös position har tidigare slagits ihop till kategorin allvarligt sexualbrott där alla som svarat ja på någon av de två frågorna ingått

Statistik om utbildning. Foto: @UNESCO T Habjouqa. Under de senaste decennierna har antalet barn som går i skolan ökat kraftigt. I dag går 90 procent av världens barn i skolan. Största ökningen har skett i Afrika söder om Sahara där andelen barn som börjar skolan har ökat från 58 till 76 procent under de senaste tio åren Vindkraft i världen Nationella vindkraftssamordnare Den slutgiltiga officiella statistiken för el och fjärrvärme 2019 är nu framtagen och publicerad. Sv... 2020-10-16 09:30 Nyhet. Ny statistik över Energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler En stor del av världens fattiga är barn. Den extrema fattigdomen i världen har minskat stadigt de senaste decennierna. Idag lever cirka 9 procent av världens befolkning, runt 690 miljoner människor i extrem fattigdom eller på 1,90 USD per dag som är Världsbankens mått Statistiken på denna sida är hämtad från Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Läs mer om Riksät här. Det är viktigt att tänka på att dessa siffror inte omfattar hela Sveriges ätstörningsvård, utan bara de enheter som själva har valt att registrera i Riksät Statistik. I statistikförteckningen hittar du all Statistikcentralens statistik samt länkar till andra producenter av Finlands officiella statistik. Du kan söka statistik efter ämne, nyckelord, producent eller i bokstavsordning. Statistik efter ämne. Välj ämne i listan. Efter det ser du statistik med anknytning till ämnet

Statistik. Den absolut vanligaste drogen som används i Sverige är alkohol, följt av tobak. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och tobak sjunkit dramatiskt bland skolelever i Sverige för att lägga sig på historiskt låga nivåer Statistik om skog och industri. Skogsindustrin i världen. Skogsindustrin i världen. Att tillhöra en av världens största exportörer av skogsbaserade produkter är inte nödvändigtvis samma sak som att vara en av världens största producenter

Fetma i världen. Totalt i världen så lider 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor av fetma. I väst har USA drabbas värst då ungefär 62 procent av amerikanerna är överviktiga och hälften av dessa är feta. I hela världen är det små länder i stilla havet som har drabbat hårdast av fetma Internationella diabetesfederationen samlar in och bearbetar statistik kring diabetes som bland annat presenteras i den globala diabetesatlasen. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn, 2019. www.diabetesatlas.org (öppnas i nytt fönster) Interaktiv karta över diabetes i världen (öppnas i nytt fönster

Senaste covidrapporten — Folkhälsomyndighete

Statistik Här finns den senaste statistiken kring hur mycket vi slänger och hur mycket vi återvinner. Under 2019 behandlades drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige Statistik VÄRLDENS FRÄMSTA KAFFEDRICKARE - OCH PRODUCENTER. Kaffe är världens vanligaste dryck, till och med vanligare än vatten. Men vem dricker mest kaffe i hela världen och vilket land är världens främsta kaffeproducent Godmorgon, världens Erik Hedtjärn och Maggie Strömberg går på djupet i serien Besluten. Om Godmorgon världen. P1:s veckomagasin om Sverige och världen - politik och trender,. Antal personer med diabetes i Sverige. Diabetes är en av våra stora folksjukdomar men hur många som har diabetes är inte helt klart. Att det inte finns några säkra siffror beror på att det finns många som går med typ 2-diabetes utan att veta om det och att inte alla personer med diabetes är registerade i NDR, Nationella Diabetesregistret En stor del av Europa går in i den andra fasen av covid-19-pandemin, där myndigheterna försiktigt lättar på restriktionerna, och livet delvis återgår till det normala. Andra länder befinner sig just nu i den värsta smittvågen

IEA (International Energy Agency) publicerar årligen statistik över energiproduktion och energianvändningen i världen. Här finner du en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och olika länder Världen idag AB. Postadress: Box 6420, 751 36 Uppsala Besöksadress: Kristallen/Axel Johanssons g 4-6 Telefon: 018-430 40 00 E-post: info@varldenidag.se. Mer info Om Världen idag Annonsera RSS-flöde Om cookies. Kontakta oss Prenumerera Ändra adress tillfälligt Stöd oss Tipsa om nyhete Trafikanalys tillhandahåller, utvecklar och publicerar statistik inom områdena

Statistikmyndigheten SC

Antalet nya hiv-infektioner i världen har, enligt statistik från UNAIDS, minskat sedan 2001. Stora globala ansträngningar har gjorts för att bemöta epidemin och det har lett till att nya hivinfektioner förhindrats och möjliggjort behandling till personer som lever med hiv För att kunna utveckla idrotten måste vi förstå den. Det kan vi göra bland annat med hjälp av statistik. RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra. I idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline samlas data om föreningar.. Statistik om skog och industri. Sveriges och världens skogar. Sveriges och världens skogar. Sveriges yta är till 70% täckt av skog. Det är inte många länder i världen som har tillgång till så noggranna siffror som vi har i Sverige genom Riksskogstaxeringen

Självmordsstatistik - Wikipedi

Världen har helt enkelt inte längre råd att investera i ny kol- och gaskraft. Industrierna viktiga i omställningen. Industrin står för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen, främst genom den fossila kol, olja och gas som används till att driva industrins produktionsprocesser Ut har vi fått en lista över alla 193 WHO-medlemsstaters (merparten av världens självständiga länder/stater) trafikdödlighet på vägarna sett till antal, per person och per fordon. Notera att statistiken är den färskast möjliga och är från 2010. Nedan listar vi de tio länder där flest personer omkom i trafiken 2010 Statistik över ätstörningar i Sverige. Ätstörningar i Sverige ser ut att öka och bli allt vanligare. Hur många som är drabbade är dock svårt att veta då de flesta inte söker vård. Enligt en ny undersökning så svarade var femte tjej att de lider av någon typ av ätstörning

Sverige i botten av våldtäktsstatistik Aftonblade

Vi kan se stora skillnaderna mellan världens länder när det gäller skilsmässofrekvens. På vissa håll är skilsmässor nästan obefintliga, som i Chile där endast 3% av alla äktenskap slutar med skilsmässa. I Ryssland däremot skiljer sig 52% av brudparen. Länder med högst skilsmässofrekvens i världen per 1000 invånare (år 2015): 1 UNHCR:s statistik visar att 70,8 miljoner människor var på flykt i slutet av 2018, jämfört med 68,5 miljoner ett år tidigare. I 70,8 miljoner räknas: 25,9 miljoner flyktingar (flytt över en gräns). 41,9 miljoner internflyktingar (på flykt i sitt hemland). 3,5 miljoner asylsökande (väntar på beslut om sin asylansökan) Bland alla vuxna män i världen var 2015 andelen rökare 25 %, och bland kvinnorna 5,4%. Det motsvarar minskningar på 28,4 respektive 34,4 % sedan 1990. Ändå har antalet rökare ökat, till 993 miljoner. Forskarna konstaterar att det finns starka samband mellan en aktiv tobakspolitik och minskad rökning med minskade dödsfall som följd Statistik om klamydia och andra könssjukdomar i Sverige. Många känner i dagsläget till att klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Den absolut vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i övriga världen är HPV-virus, som kan orsaka t.ex. kondylom.

Corona: Antal Fall & Statistik Kartor & Nyhete

Varje år har vi minst ett influensavirus som härjar i världen, och även i Sverige. Viruset kan ibland mutera vilket gör att vi vissa år har svårare epidemier än andra år, när luftvägsinfektionen orsakar många sjukskrivningar och en överdödlighet bland äldre Statistik Publicerat av: Mattias Jönsson Energiföretagen Sverige har samlad kunskap om el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi gärna delar med oss av. Här hittar du aktuell statistik om produktion, priser och annat som kan vara bra att veta Statistik- Världen Statistik CAEF BCI FISI Övrig omvärldsbevakning CAEF mötesprotokoll CAEF: Raw material scrap. Fordonsindustrin Påverkansarbete. Miljö Miljörapporter Klassning av bly SF6 Införande av Industriemis.. Gjuteri-BREF Buller från industrier Klimatpåverkan Folde Statistik över corona i Sverige Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en tjänst där man kan följa hur situationen med corona ser ut i Sverige just nu. De uppdaterar sidan flera gånger i veckan med bland annat antalet sjuka i covid-19 (dvs antalet bekräftade laboratoriefall), dödsfall och personer som är i behov av intensivvård till följd av coronaviruset

Nattvarden - Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hela världen på ett ställe. Landguiden I Landguiden får du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen Statistik - fotboll Här på 1x2.se ger vi dig statistik från alla fotbollsligor, turneringar och mästerskap världen över. Ta del avancerade tabellverktyg och annan data som låter dig djupdyka i såväl lag som spelares historiska resultat och dagsform Statistik i punktform. Nästan 13 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad - ca halva den produktiva skogsarealen (april 2020). Den certifierade arealen är fördelad på 21 företag, inklusive de paraplyorganisationer (12 stycken) som certifierar mindre markägare Barnäktenskapen i världen minskar långsamt, men enligt UNICEF gifts 12 miljoner flickor fortfarande bort före sin 18-årsdag - varje år. 200 miljoner kvinnor och flickor i världen har utsatts för könsstympning. Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling Världen blir varmare. Även om världens länder genomför kraftiga begränsningar av sina utsläpp de närmaste årtiondena kommer jordens klimat fortsätta att förändras de kommande seklerna. Orsaken är att växthusgaserna stannar kvar under lång tid i atmosfären samt att det finns en tröghet i klimatsystemet - det tar lång tid innan klimatet hinner reagera fullt ut på olika slags.

Elbilsstatistik.se är Sveriges enda källa där statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur finns samlat på ett och samma ställe. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta. Mer detaljerad statistik finns att beställa genom att klicka här Statistik. I vänsterspalten finner du kvartalsvis statistik och prognoser från Svensk Vindenergi över den svenska vindkraftsutbyggnaden samt aktuell vindkraftsproduktion i hela Europa från WindEurope FAO har statistik över potatisproduktionen och potatiskonsumtionen i hela världen. Potatiskonsumtionen är högst i Europa med 80 kilo potatis och potatisprodukter per person och år. I Oceanien som kommer tvåa är den litet mer än hälften så stor, 45 kilo per person och år Vill du veta mer om världens 10 mest talade språk? Det finns idag språk som talas av några få tusentals människor, medan andra språk talas av miljontals människor världen över. Å ena sidan talas 80 procent av världens största språk utav 80 procent av världens befolkning, å andra sidan finns det 3600 mindre språk som endast talas av 0,2 procent av världens befolkning Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen under slutet av första världskriget och varade i två år fram till 1920. Influensan spreds som en löpeld, ofta genom de rörliga soldaterna, och nära en tredjedel av världens befolkning infekterades inom loppet av ett år

Statistik BilSwede

Världen 2020-11-11 21.47. Ska gälla länder med över 150 smittofall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Minkslakten kan fälla minister Världen 2020-11-11 20.19 Råder inget tvivel om att ministern har brutit mot lagen.. Statistik och fakta från FN:s befolkningsfond FN:s befolkingsfond, United Nations Population Fund (UNFPA), är ett FN-organ som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa över hela världen. Under sektionen 'Topics' finns fakta om bland annat familjeplanering, HIV/AIDS, tonårsgraviditeter och SRHR Blir världen bättre? Svaret beror på vem du frågar och vad du väljer att jämföra. Vissa skulle svara att världen aldrig varit bättre; allt fler människor kan läsa och skriva, andelen fattiga minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och livslängden ökar i så gott som hela världen Statistiken i den här avdelningen kommer huvudsakligen från Världsbanken. En del tabeller har några år på nacken, men även om det går att hitta färskare statistik för enskilda länder, t ex EU-länderna, har vi prioriterat jämförbarheten och använt Världsbankens tabeller som täcker hela världen Länkar till statistik: UNAIDS globala rapporter. (eng) Eurosurveillance (eng) Europeisk statistik USA . AIDS CLOCK: Se räkneverket som i realtid räknar ut hur många som lever med hiv i världen just nu. Dessutom en omräkningsgrafik som visar på hur ojämnt fördelad hivepidemin är över världen. + mer statistik

Nu har det alltså hänt igen - Stockholm drabbas av en terroristattack i en grym aktion mot det öppna samhället. Här är terrordåden som skakade världen Statistik. Utförda organtransplantationer i Sverige från 1964 och framåt. Den första njurtransplantationen utfördes av Curt Franksson på Serafimerlasarettet i Stockholm 1964. Första i Sverige: Njurtransplantationen 1964 Pankreastransplantationen 1974 Levertransplantationen 198 Statistik - Bli en bättre bettare! 1x2.se har tagit fram verktygen för dig som vill bli en bättre bettare. Med hjälp av avancerad statistik och sportdata kan du nu gräva dig djupt ner i alla ligor, lag, mästerskap och turneringar

Polarbröd – WikipediaBiologisk mångfald - Naturvårdsverket

Fakta om barnäktenskap - UNICEF Sverig

Världens ledare måste fatta en rad beslut om naturen för att rädda jorden och människorna för framtiden. Vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och skydda åtminstone 30 procent av vår natur och våra arter. Vi är första generationen som vet om att vi förstör vår planet Statistik. Olycksstatistik. Olycksstatistik vägtrafik. Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada som uppstår i det svenska vägtransportsystemet. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige Få de senaste uppdateringarna om coronavirusets (Covid-19) spridning runt om i världen. Nyheter, analyser och kommentarer i ämnet I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet. Varje år sammanställer vi statistiken över hur mycket som pantas, och [ Ensamboendet ökar i hela världen och Sverige ligger i topp I tusentals år har det varit en självklarhet för människor att bo tillsammans. Men i mitten av 1900-talet blev ensamhushållen allt vanligare i västvärlden, och nu syns trenden över hela världen

Kakor och kvinnor » Susanne Delastacia

LIVE-karta: Följ Coronavirusets spridning i världen

 1. Här presenterar Delmi användarvänlig statistik inom flera områden med anknytning till migration och integration i Sverige och internationellt. Sidan uppdateras kontinuerligt med ny statistik. Kartan visar varifrån i världen den utrikes födda befolkningen i Sverige kommer samt hur många som är medborgare i ett annat land
 2. Statistik från Italien, ett land med hög dödlighetsprocent visade att snittåldern bland de döda var 81 år. Italien har även Europas äldsta befolkning där 23% av befolkningen är över 65 år. Världens näst folkrikaste land har stängt ned i tre veckor
 3. dre religiös i takt med moderniseringen. Inflytelserika filosofer och samhällsvetare som Voltaire, Auguste Comte, Émile Durkheim, Sigmund Freud och Karl Marx menade alla under 1700-, 1800- och 1900-talen att religionerna tillhörde historien och att världen blev mer sekulär i bemärkelsen at
 4. Statistik från Transportstyrelsen visar att under de tolv månaderna mellan mars 2018 och mars 2019 omkom 332 personer. Jan-Erik Berggren jan-erik.berggren@bonniernews.se Mexiko Kina Brasilien USA Sverige Världen Indien trafikdöda Thailand indonesien iran trafikdödlighet who.
 5. Vindkraften byggs ut över hela världen. De tre länder som hade mest vindkraft år 2019 var Kina, USA och Tyskland. Klicka på bilderna nedan för att öppna upp en förstoring. Ackumulerad installerad vindkraftskapacitet i världen mellan år 2001 och 2019: Källa: Global Wind Report 2019, GWEC, 2020
Maria Lincoln, registrerad mäklare — Hittamäklare

Grafik: Antal smittade och döda i corona i Sverige

 1. ska ojämlikheter i världen. Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet..
 2. Här kan du läsa om Swedavias flygstatistik. Har du frågor kontakta gärna Birgitta Svärd, e-post: birgitta.svard@swedavia.se, tel: 010-109 02 95 eller Maria Hörman, e-post: maria.horman@swedavia.se, tel: 010-109 03 87. 2020. Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i oktober (pdf). Antal landningar och passagerare och procentförändring per.
 3. Att försöka hitta statistik på hur många som heter ett visst namn är en fråga som många söker svar på. Vi har såklart svaret på det, du kan bara mata in namnet nedan och klicka dig vidare. Förutom att se exakt hur många som har namnet kan du även se hur fördelningen är mellan förnamn och tilltalsnamn
 4. Svenskar är ensammast i världen enligt de senaste siffrorna, rapporterar TV4 Nyheterna. Av Sveriges cirka 4,3 miljoner hushåll är fyra av tio, eller 1,7 miljoner, ensamhushåll och antalet bara ökar
 5. istrera förskola, skola och vuxenutbildning
 6. Statistiken när det gäller självmordsförsök är begränsad till de individer som erhållit slutenvård i samband med ett självmordsförsök och generaliseringar till självmord i allmänhet bör göras med försiktighet. Varje år dör nära 800 000 människor av självmord i världen
 7. Undersökning om världens vanligaste namn år 2016. Cosmopolitan tillsammans med BabyCentre och Brit & Co genomförde en undersökning för att se hur vanliga namn var i olika länder under år 2016. Undersökningen genomfördes genom att hundratusentals föräldrar runt om i världen registrerade sina nyfödda barn och deras namn på en hemsida
Edin Vatres, mäklare med 90 omdömen — Hittamäklare

C19.SE - Coronavirus i Sverig

 1. I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare. En karta visar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar
 2. Svenska Dagbladet har idag en en intressant artikel om totalkonsumtionen av kött (förbrukningen av kött) i Sverige från 1960-talet och framåt. För den som vill fördjupa sig i siffrorna har vi tidigare bloggat om dem här. Jag blev litet nyfiken på motsvarande siffror för hela världen. De finns hos FAO. FAO:s statistik visar att totalkonsumtione
 3. I 2018 års rapport om alkohol och hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO) hade 57 % av världens befolkning inte druckit alkohol alls under de senaste 12 månaderna. 44 % av dessa hade aldrig någonsin druckit alkohol. Tobak Världshälsoorganisationen WHO upattar att det finns drygt 1 miljard rökare i världen. Narkotika
 4. På bara några månader har det nya coronaviruset spridit sig över världen. Totalt har nästan 100 000 personer smittats globalt. Det här är vad vi vet om fallen - från land till land
Lars Lerin i Vårens Kvalité hos Auktionsverket i KarlstadMånga unga män dödade i skjutningar - SydsvenskanArtiklar av Emma Frans | SvDAvfallstrappan - Energiföretagen Sverige

Läkare i Världen, Serafen Box 222 55 104 22 Stockholm. Telefon: 08-664 66 87. Fax: 08-663 66 86. E-post:. Naturvårdsverket tar del av myndigheten SCBs statistik för konsumtionsbaserade utsläpp för att följa upp Sveriges klimatpåverkan i andra länder. Metoden har utvecklats sen generationsmålet omformulerades så att det även omfattade ett internationellt perspektiv och beslutades av riksdagen år 2010 Statistik om utsläpp världen över. Går det att lita på FN:s klimatmodeller? Forskarna vet ännu inte helt säkert var ordet klimat innebär, då det består av flera olika komplexa system som de inte riktigt förstått sig på Statistik. Det är svårt att få en överblick över antalet personer som påverkas av bristande tillgänglighet. Eftersom det är så många olika typer av förutsättningar som kan skapa problem. Vi får ofta frågor om antalet personer med olika funktionsnedsättningar,. Corona - lieman bland världens sjuksköterskor Världen Minst 1 500 sjuksköterskor i 44 länder har hittills dött av covid-19, enligt den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN Volcanoes & Earthquakes ) - - - - | skalv (Visa) Alla >M3 >M4 >M5 >M6 M7+ / senaste 24 h - tidigare 48 h - senaste veckan - senaste 2 veckorna / Arkiv. / | List

 • Alt flod.
 • Kungstensgymnasiet meritpoäng.
 • Isla de holbox utflykter.
 • Cykelhuset backaplan.
 • Engcon rototilt manual.
 • Bremgarten flugplatz veranstaltungen 2017.
 • Dikt mot mobbning.
 • Modell diet blogg.
 • Ölvemarks provence.
 • Platon filosofer.
 • Rottingfåtölj snurr.
 • Ljus askbrun hårfärg.
 • Migrationsverket migrationsverket se.
 • Ashura högtid.
 • Spielkreis petersfehn.
 • Skridskor skydd.
 • Katolicismen matregler.
 • Hur låter älgen.
 • Cirkelmall clas ohlson.
 • Blåval bilder.
 • Polnische dating app.
 • Usa population 2018.
 • Zurich stockholm.
 • Ställer busfrö till med korsord.
 • Grilla med lock eller utan.
 • Usa population 2018.
 • Vetenskapens värld tjernobyl.
 • Restaurant kuala lumpur tripadvisor.
 • N3rds bar.
 • Bongs hummersoppa.
 • Duman ne.
 • Kameraladdare nikon.
 • Lundaspelen handboll 2017.
 • Ghost new members 2017.
 • Valutasäkring engelska.
 • مدة انتظار لم الشمل بالسويد 2017.
 • Bundesliga live ergebnisse.
 • Slava serbian tradition.
 • Sako tikka.
 • Abandoned bus no 142 stampede trail alaska usa.
 • Cirkelmall clas ohlson.